DIT JAAR HELAAS GEEN EUFORIE DAT OVERHEERST …

Tijdens de 14e editie van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht heeft op vrijdagavond 5 februari rond 19.30 uur een ongeval plaatsgevonden. Er is al veel over gezegd en geschreven, dus hierbij vanuit onze organisatie de actuele stand van zaken. De eerste berichtgevingen van onze kant, waren gebaseerd op de informatie die ons op dat moment bekend was.

Allereerst wensen wij te benadrukken dat ons medeleven en aandacht uitgaat naar de (direct) betrokkenen van het ongeval. Onze optocht is tenslotte een uitje voor plezier en dit is voor hen nu overschaduwd door deze trieste gebeurtenis.

DKW Vasse, de winnaar van vorig jaar, ging als eerste deelnemer van start. Kort na aanvang van de optocht is er, vanwege thans nog onbekende reden, een deel van de carnavalswagen afgebroken. Het afgebroken deel is op een paar mensen uit het publiek terechtgekomen, die als gevolg hiervan gewond zijn geraakt. Het betreft hier twee vrouwen van 54 jaar en een meisje van 11 jaar. Een van beide vrouwen en het meisje zijn inmiddels weer thuis. Aanvankelijk werd echter gesproken over licht gewond, echter, wij hebben inmiddels vernomen dat één slachtoffer er toch ernstiger aan toe is (doch niet levensbedreigend). Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en zijn hiervoor continu in contact met betrokken hulpinstanties en de gemeente.

Na het ongeval waren de hulpdiensten en organisatieleden snel ter plekke. In overleg met de politie en burgemeester is vervolgens besloten om de optocht te hervatten en ook de aansluitende carnavalsfestiviteiten doorgang te laten vinden. Deelnemers en publiek hebben hierdoor toch nog kunnen genieten van een prachtige optocht. Voor de prijsuitreiking heeft DKW ons laten weten zich uit piëteit richting de slachtoffers te willen onttrekken aan de jurybeoordeling, waardoor hen geen prijs is toegekend.

Op dit moment worden nog veel zaken onderzocht. Vandaar dat we over bepaalde zaken nog geen gedetailleerde gegevens kunnen verstrekken. In multidisciplinair verband vindt er veelvuldig overleg plaats. Zodra daartoe aanleiding bestaat, zullen wij via deze pagina updates verstrekken.
Deel deze pagina: