Vrijdag 1 maart 2019

Jurering

De jury bestaat uit minimaal 12 personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De categorieën zullen afzonderlijk worden beoordeeld door deskundige en ervaren juryleden. 

De beoordeling vindt plaats op basis van:

  • Originaliteit
  • Kleurstelling
  • Techniek (uitsluitend categorie A en B)
  • Verlichting
  • Carnavalesk
  • Uitvoering (uitsluitend categorie C en D)
  • Afwerking (uitsluitend categorie A en B)

M.u.v. de verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. 
Op het onderdeel verlichting is maximaal 20 punten per jurylid te behalen.
Getalswaarden op basis van hele getallen.
Eventuele strafpunten, zoals genoemd in de info- en reglementen voor deelnemers, zullen op het puntentotaal in mindering worden gebracht.

De uitslag van de jury is bindend.
Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors