Vrijdag 25 februari 2022

Historie

Hoe het allemaal is begonnen.

Na al jaren met deze plannen te hebben rondgelopen, heeft Otto Lenferink het initiatief genomen om een verlichte carnavalsoptocht te organiseren.

Tezamen met Jan en Ria Harink, Ria Lenferink en Jan van der Wal hebben zij op zondagavond 10 februari 2002 de verlichte carnavalsoptocht bezocht in Berghem (N.Br.). Vervolgens is er een werkgroep gevormd, waarbij ook de leden Bertus Wissink en Jan Haarhuis werden toegevoegd, om te brainstormen over het medium: verlichte carnavalsoptocht.

Na een positieve beoordeling omtrent de haalbaarheid van dit evenement is in de jaarvergadering van c.v. "De Schaop’nböll’kes" in mei 2002 door Otto Lenferink het voorstel gedaan om over te gaan tot de organisatie van een verlichte carnavalsoptocht.

Mede door de positieve reacties uit de jaarvergadering werd het organiseren van een verlichte carnavalsoptocht een feit en werd de optochtcommissie aanzienlijk uitgebreid.

Vanaf september 2002 is de optochtcommissie stevig aan de slag gegaan om dit nieuwe evenement op poten te zetten en kreeg men te maken met veel facetten die moesten bijdragen tot het succesvol maken van dit evenement zoals: sponsoring, werving deelnemers, reglementen met betrekking tot orde en veiligheid voor zowel deelnemers als publiek, technische voorschriften en begeleiding van deelnemers, parkeer- en verkeerbeheer, randevenementen etc. etc.

Dankzij Bossink Installatiebedrijf, die bereid gevonden werd om als hoofdsponsor de basis verlichtingspakketten beschikbaar te stellen, kon de organisatie van de 1e Twentse Verlichte Carnavals Optocht definitief doorgang vinden.

De technische ondersteuning die de commissie het 1e jaar heeft gehad van enkele leden van de verlichte optocht in Lemelerveld mag hierin niet onvermeld blijven.

Aanvankelijk functionerend onder de paraplu van c.v. "De Schaop’nböll’kes" groeide het besef dat dit evenement behoorlijke financiële risico’s met zich mee zou brengen. Bijvoorbeeld bij flinke regenval of heel extreme kou zou de optocht afgelast moeten worden. Daarop werd besloten de optochtcommissie op te laten gaan in een stichting.

Op 2 januari 2003 werd de stichtingsakte in aanwezigheid van Sijbren Zandstra, Otto Lenferink , Jan Harink en notaris Zonder gepasseerd en was de Stichting TVCO een feit.

Mede dankzij de medewerking van alle sponsoren, de diverse overheden en hulpverlenende instanties en het plaatselijke bedrijfsleven is het evenement geworden tot wat nu is.

 

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors