Vrijdag 1 maart 2019

Nieuwsflits 1 - 2017

*|MC:SUBJECT|*
Het laatste nieuws van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht
Bekijk deze e-mail in de browser

Inschrijving is weer gestart


Op vrijdagavond 24 februari a.s. zal voor de 15e keer de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht worden gehouden in het centrum van dorp Tubbergen. De voorbereidingen voor dit unieke lichtspektakel zijn alweer in volle gang.

Inmiddels kan men zich weer inschrijven voor deelname aan deze prachtige optocht. Bij inschrijving stelt de stichting TVCO standaard verlichtingspakketten beschikbaar en kan worden gerekend op professionele ondersteuning van onze technische commissie.

Een deskundig en onafhankelijk jurypanel, zal ook dit jaar weer bepalen hoe de aantrekkelijke prijzenpot verdeeld zal gaat worden. De uitreiking van de prijzen vindt plaats na afloop van de optocht in de Carnavalallée: de grote feesttent op het Raadhuisplein.

Inschrijving is mogelijk in de categorieën:

A: Grote praalwagens, 8 m1 of meer lengte

B: Kleine praalwagens, tot 8 m1 lengte

C: Grote loopgroepen, 26 of meer deelnemers

D: Kleine loopgroepen, tot 25 deelnemers

Tevens zal er op maandagavond 9 januari a.s. een informatieavond gehouden voor alle deelnemers. Ook geïnteresseerden, die zich nog niet hebben aangemeld, zijn hier van harte welkom.  Deze avond begint om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven omtrent de voorschriften en reglementen en wordt tevens de laatste gelegenheid geboden om zich definitief in te schrijven voor deelname aan de verlichte optocht.

Voor inschrijving of vragen hieromtrent kan contact worden opgenomen met Otto Lenferink, mailadres o.lenferink@hotmail.com   of Mark Echtermeijer, mailadres markecht@gmail.com.

Voor algemene informatie over de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht zie ook de website www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Krant Tubbergen Verlicht 2017


De organisatie van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht heeft wederom News Outside de opdracht gegeven om de evenementkrant ‘Tubbergen Verlicht 2017’ uit te gaan geven. Deze evenementkrant krijgt een oplage van 45.000 stuks met huis aan huis verspreiding in de gemeente Tubbergen, gemeente Dinkelland, gemeente Oldenzaal en de gemeente Losser.

Bedrijven zullen door News Outside worden benaderd om te adverteren in dit medium. Ook sponsoren van TVCO worden in de gelegenheid gesteld te adverteren en worden hiervoor nader geïnformeerd door leden van de sponsorcommissie van TVCO.

"Gemeentelijke initiatieven als gevolg van het verkeersongeval"


Helaas is de vorige editie van de Twentse verlichte carnavalsoptocht anders verlopen dan we hadden gehoopt. Door het ongeval werd de gebruikelijke euforie overschaduwd door de hulpverlening en (na)zorg aan de gewonden en direct betrokkenen. Gelukkig is de hulpverlening ter plaatse snel op gang gekomen en is een en ander in organisatorisch opzicht naar behoren verlopen. In dergelijke situaties wordt de theorie tenslotte flink op de proef gesteld. Wij zijn dan ook blij dat de dames en het meisje die gewond zijn geraakt, het inmiddels -naar omstandigheden- redelijk goed maken.
Hoewel de regelgeving voor o.a. de vergunningaanvraag niet dusdanig is aangescherpt, zijn er van gemeentewege een aantal initiatieven ontplooid, waarbij deelnemers en organisatoren van evenementen zijn betrokken. Dit alles met de intentie om gezamenlijk nog eens het veiligheidsaspect onder de loep te nemen en de bewustwording hiervan te benadrukken. Hoewel hier in alle opzichten al heel zorgvuldig mee omgegaan wordt en er vele eisen aan worden gesteld, is het motto 'begin bij jezelf en gebruik het gezonde verstand'. Niet alles kan namelijk in regelgeving vastgelegd worden. Een pro-actieve houding van organisatoren en deelnemers zelf is daarom al het halve werk!


Reisbureau Kroeze: “Samen al ruim 125 jaar ervaring in de reisbranche”Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen in Tubbergen en omstreken die nog nooit een reis hebben geboekt bij Reisbureau Kroeze. Reisbureau Kroeze is een begrip in Tubbergen. Dit gerenommeerde reisbureau helpt u graag bij elk (vakantie)vraagstuk.Zij zijn aangesloten bij Toerkoop, een keten van onafhankelijke reisbureaus. Een ervaren en enthousiast team van medewerkers begeleidt u op een professionele en prettige wijze, zodat u zorgeloos op vakantie kunt. Zij zijn thuis in de hele wereld. Reisbureau Kroeze werkt nauw samen met de betere Nederlandse en Duitse reisorganisaties. In het verleden zijn ze ook al eens uitgeroepen tot reisbureau van het jaar, een prestigieuze erkenning. Eigenaar Hans Kroeze draagt ons evenement ook al jaren een warm hart toe. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Mocht u na de verlichte optocht dus lekker relaxed willen bijkomen op een fijne bestemming, dan bent u bij Reisbureau Kroeze aan het goede adres.


optochttubbergn
verlichtecarnavalsoptocht
verlichtecarnavalsoptocht.nl

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors