Vrijdag 17 februari 2023

Technische cie.

Technische commissie

De deelnemers aan de Twentse Verlichte Carnavals Optocht kunnen rekenen op technische ondersteuning van onze technische commissie. Deze commissie ziet toe op naleving van de reglementen en zal naar behoefte u van de nodige technische adviezen voorzien.
Ook de eindkeuring, alvorens definitief aan de verlichte optocht te mogen deelnemen, behoort tot hun takenpakket. De technische commissie is tevens belast met het beheer van de verlichtingspakketten.
Aantal leden is uitgebreid met 2 extra vertegenwoordigers uit de deelnemende groepen. Wij staan voor een transparantie organisatie waarbij de betrokkenheid van deelnemende groepen bij de vaststelling van reglementen van groot belang is.

Voor nadere technische informatie kunt u contact opnemen met:

  • Rob Kotte, tel.: 06-82886203, E-mail: rwkotte@gmail.com
  • Jan Haarhuis, tel.: 06-27155436, E-mail: jwmhaarhuis@gmail.com

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Laurens Ter Braak
  • Jan Haarhuis 
  • Rob Kotte
  • Peter Masselink
  • Rob Masselink
aangevuld met twee vertegenwoordigers uit de deelnemende groepen, te weten: 
  • Marcel Brager
  • Frank Schröder

 

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors