inschrijving Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

Vanaf heden kan weer worden ingeschreven voor deelname aan de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht.

Categorie-indeling:

Cat. A: Grote wagens
Cat. B: Kleine wagens
Cat. C: Grote loopgroepen vanaf 26 personen
Cat. D: Kleine loopgroepen vanaf 1 t/m 25 personen
 
Deelname is aan een aantal regels gebonden. 

Inschrijving

Voor de inschrijving kan men per mail contact opnemen met:
Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Voor vragen betreffende technische aangelegenheden kunt u ook contact opnemen met:

Definitieve Inschrijving middels ingevuld inschrijfformulier uiterlijk tijdens de info-avond voor deelnemers.

Definitieve Inschrijving cat. D (kleine loopgroepen) uiterlijk tot 2 weken voorafgaande aan de datum van de verlichte optocht.

Info en Reglementen

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors