Vrijdag 1 maart 2019

optocht

’t Is maar dat je het weet!

Entreeheffing:

Om ook voor de komende jaren verzekerd te zijn van een kwalitatief  hoogstaande optocht zijn wij genoodzaakt entreegeld te heffen. Een belangrijk deel van de entreegelden komt dan ook ten goede aan de deelnemers en wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel aan het prijzengeld  toegevoegd.

De entreeprijs bedraagt slechts € 3,-- per persoon. Kinderen tot 12 jaar en onder begeleiding hebben gratis toegang.

Lichten uit:

Speciaal voor deze optocht worden de lantaarnpalen langs de route, m.u.v. de lantaarnpalen op de kruispunten, gedurende de optocht uitgeschakeld.  De verlichting van de praalwagens en loopgroepen wordt hierdoor extra geaccentueerd.

Chocolademelkverkoop:

De S.T.G. (Schaats Training Groep) uit Albergen loopt vooruit in de optocht om lekkere warme chocolademelk  aan de man te brengen.  Slechts € 1,-- per beker.

Routeschema optocht:

Het tijdschema van de optocht is als volgt

18.45 uur      Start slagwerkgroep Polyhymnia en chocolademelkverkoop

19.00 uur      Start Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

19.00 uur      Boskampstraat

19.10 uur      Grotestraat

19.15 uur      Burgemeester Smalstraat

19.20 uur      Almeloseweg

19.30 uur      Prins Bernardstraat

19.40 uur      Julianastraat

19.50 uur      Uelserweg

20.00 uur      Bruno van Ommenstraat

20.15 uur      Reutummerweg

20.20 uur      Aanvang ontbinding optocht

21.00 uur      Einde optocht.

Verzoek op het trottoir en achter de dranghekken te blijven staan en de aanwijzingen van de routebewakers op te volgen.

De routebewakers zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.

Parkeren:

Parkeren is gratis, wel verzoeken wij u, omwille van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer,  de parkeerverwijzingsborden en de aanwijzingen van de politie en de verkeersregelaars op te volgen. Let op de parkeerverboden en de snelheidsbeperkingen.

 

Wegafsluiting na de optocht:

Na de optocht blijft het centrumplein , een gedeelte van de Grotestraat  tussen de Oranjestraat en de Hattinkstraat, en een gedeelte van de Julianastraat tussen de Nassaustraat/Beatrixstraat en Hardenbergerweg/Uelserweg tot 02.00 uur s’ nachts afgesloten.

Het afgesloten deel  van de Julianastraat is uitsluitend  toegankelijk voor touringscars en taxi’s  voor het in- en uitstappen van bezoekers van horecagelegenheden.  E.e.a. op aanwijzing van aanwezige verkeersregelaars.

Aangewezen Taxi standplaats:

De aangewezen taxi-standplaatsen, na afloop optocht, zijn gelegen aan de Julianastraat nabij Fox eeetcafé  en tussen het Oale Roadhoes en de Rabobank, Oude Markt, aangegeven door borden met het opschrift “Taxi standplaats”

Stappen en carnaval vieren:

Tijdens en na afloop van de optocht wordt uitbundig carnaval gevierd  in:

  • De” Carnavalallée” op het Raadhuisplein
  • ’t Oale Roadhoes aan de Grotestraat  en Oude Markt (nabij Rabobank)
  • Fox eetcafé aan de Julianastraat/Hardenbergerweg
  • Café ’t  Bödeke aan de Reutummerweg nabij het opstelterrein
  • Café-restaurant Marcant aan de Uelserweg.

Gratis entrée.

Muntverkoop:

Op het Raadhuisplein, nabij de “Carnavalallée” staat de centrale kassa-unit  voor de muntverkoop.  Prijs € 2,10 per stuk.

Bij  Fox-eetcafé en café ‘t Bödeke staan eveneens een  kassa-units opgesteld.

Alcoholbeleid  18+:

Verbod alcoholgebruik voor personen onder de 18 jaar!

Alle carnavalvierders  tussen de 18 en 25 jaar dienen  zichtbaar een polsband om de pols te dragen en te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende drank. Bij het niet dragen van een polsband heeft de verkoper het recht de levering van alcoholhoudende drank te weigeren.

Verstrekken van de polsbandjes vindt plaats op vertoon van de persoonsgebonden  ID-kaart  (ingescanned) direct  nabij  de hoofdingang  van de feesttent  “Carnavalallée” op het Raadhuisplein.

Zorg er dus voor dat je in het bezit bent van een originele en geldige ID-kaart.

Carnavalallée / Prijsuitreiking:

Om 23.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in de “Carnavalallee”. De grote feesttent op het Raadhuisplein.  De entrée in de “Carnavalallée” is gratis.

Ook  is er een overdekt eetplein op het Raadhuisplein gesitueerd.  .

De aanwijzingen van de veiligheidsfunctionarissen strikt op te volgen.

EHBO-post:

T.p.v. het terras van ’t Oale Roadhoes, nabij het centrumplein, is een bemande EHBO-post aanwezig, ook telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-53518100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors