Over de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

Entreeheffing

Om ook voor de komende jaren verzekerd te zijn van een kwalitatief hoogstaande optocht zijn wij genoodzaakt entreegeld te heffen. Een belangrijk deel van de entreegelden komt ten goede aan de deelnemers en wordt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel aan het prijzengeld toegevoegd.

De entreeprijs bedraagt slechts € 4,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar en onder begeleiding hebben gratis toegang.

Afsluiting route en centrum

Verder zal vanaf ca.17.45 uur tot na afloop van de optocht, i.v.m. de entreeheffing, het evenementengebied, begrensd rondom de de route (zie kaart hieronder), volledig voor al het verkeer worden afgesloten. Vanaf dat moment zal het niet meer mogelijk zijn om uw adres met de auto te bereiken. Tot ca. 18.45 uur is het nog mogelijk om het evenementengebied via het entreegebied op de Almeloseweg te verlaten. Daarna is het evenementengebied volledig afgesloten. Indien u na 17.45 uur met de auto uw adres wilt bereiken vragen wij u de auto tijdelijk buiten het evenementengebied te parkeren en de aanwijzingen van de politie en verkeersbegeleiders op te volgen. Direct na afloop van de optocht wordt het gehele evenementengebied weer vrijgegeven met uitzondering van het gebied rondom het centrumplein en een gedeelte van de Julianastraat, tussen de Beatrixstraat/Nassaustraat en
de Hardenbergerweg/Uelserweg. Dit gedeelte wordt ’s nachts om 02.00 uur weer vrijgegeven.

Lichten uit

Speciaal voor deze optocht worden de lantaarnpalen langs de route, met uitzondering van de lantaarnpalen op de kruispunten, gedurende de optocht uitgeschakeld. De verlichting van de praalwagens en loopgroepen wordt hierdoor extra geaccentueerd.

Routeschema optocht

Het tijdschema van de optocht is als volgt:

19.00 uur Start Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

19.00 uur Boskampstraat

19.10 uur Grotestraat

19.15 uur Burgemeester Smalstraat

19.20 uur Almeloseweg

19.30 uur Prins Bernardstraat

19.40 uur Julianastraat

19.50 uur Uelserweg

20.00 uur Bruno van Ommenstraat

20.15 uur Reutummerweg

20.20 uur Aanvang ontbinding optocht / richting opstelterrein

21.00 uur Einde optocht.

Verzoek op het trottoir en achter de dranghekken te blijven staan en de aanwijzingen van de routebewakers op te volgen. De routebewakers zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.

Parkeren

Parkeren is gratis. Wel verzoeken wij u, omwille van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, de parkeerverwijzingsborden en de aanwijzingen van de politie en de verkeersregelaars op te volgen. Let op de parkeerverboden en de snelheidsbeperkingen.

Wegafsluiting na de optocht

Na de optocht blijft het centrumplein, een gedeelte van de Grotestraat tussen de Oranjestraat en de Hattinkstraat en een gedeelte van de Julianastraat tussen de Nassaustraat/Beatrixstraat en de Hardenbergerweg/Uelserweg tot 03.00 uur ’s nachts afgesloten. Het afgesloten deel van de Julianastraat is uitsluitend toegankelijk voor touringcars en taxi’s voor het in- en uitstappen van bezoekers van horecagelegenheden. Alles op aanwijzing van aanwezige verkeersregelaars.

Aangewezen Taxi-standplaats

De aangewezen taxi-standplaatsen na afloop optocht zijn gelegen aan de Julianastraat nabij café De Kroeg en tussen het Oale Roadhoes en het gezondheidscentrum De Eendracht (voormalige Rabobank), de Oude Markt, aangegeven door borden met het opschrift ‘Taxi standplaats’.

Stappen en carnaval vieren

Tijdens en na afloop van de optocht wordt uitbundig carnaval gevierd in:

Entree €10,- (in de voorverkoop €8,50)

Combi-tickets met Rosenmontagcarnaval & Powerhour €15,- (alleen in de voorverkoop)

Muntverkoop

Op het Raadhuisplein, nabij ’t Oale Roadhoes en de Carnavalallée, en nabij de feesttent Plus Pleijhuis Party Allee bij De Delle staan de kassaunits voor de muntverkoop. Prijs € 2,75 per stuk. Bij café De Kroeg staat eveneens een kassa-unit opgesteld.

Alcoholbeleid 18+

Verbod alcoholgebruik voor personen onder de 18 jaar! Alle carnavalsvierders tussen de 18 en 25 jaar dienen zichtbaar een polsband om de pols te dragen en te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende drank. Bij het niet dragen van een polsband heeft de verkoper het recht de levering van alcoholhoudende drank te weigeren.

Het verstrekken van de polsbandjes vindt plaats op vertoon van de persoonsgebonden ID-kaart (ingescand) direct nabij de hoofdingang van de feesttenten Carnavalallée op het Raad-huisplein en Plus Pleijhuis Party Allee op de weide bij De Delle. Zorg er dus voor dat je in het bezit bent van een originele en geldige ID-kaart!

Plus Pleijhuis Party Allee

Prijsuitreiking

Aansluitend aan de verlichte optocht vindt er een grote carnavalsparty plaats in twee grote feesttenten. De ene is alom bekend en staat op het Raadhuisplein, namelijk de Carnavalallée met DJ.

De andere tent is heeft de naam Plus Pleijhuis Party Allee. Deze tent komt te staan op de weide bij De Delle (Pastoor Vredendaalpad).  In deze tent zal dit jaar ook de prijsuitreiking plaatsvinden. Alle deelnemers worden dus geacht naar deze tent te komen voor de prijsuitreiking. Uiteraard is het overige publiek ook welkom, maar vol is vol en de deelnemers hebben hier een streepje voor.

Om 22.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats. 

Ook wordt er gedacht aan de inwendige mens. Er komt een overdekte snacktent in de directe nabijheid van beide feesttenten, dus op het Raadhuisplein en aan het Pastoor Vredendaalpad. Iedereen wordt nadrukkelijk geadviseerd de aanwijzingen van de  veiligheidsfunctionarissen strikt op te volgen.

EHBO-post

Ter hoogte van het terras van ’t Oale Roadhoes, nabij het centrumplein en de Carnaval-allee, is een bemande EHBO-post aanwezig. Deze post is telefonisch te bereiken via nummer 06-15181356.

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors