Organisatie Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

De Stichting T.V.C.O. organiseert de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht en telt 7 leden, welke samen het stichtingsbestuur vormen. Daarnaast functioneren er diverse commissies waarin ook leden van het stichingsbestuur vertegenwoordigd zijn. Dit zijn: de optochtcommissie, de technische commissie, de commissie Carnavalallée en de PR en sponsorcommissie.

Het stichtingsbestuur vergadert minimaal 2x per jaar. De diverse commissievergaderingen vinden maandelijks plaats vanaf september tot en met maart of in een hogere frequentie indien dit noodzakelijk wordt geacht. Ook zijn er elk jaar 2 info-avonden te weten: één voor alle deelnemers en één voor alle vrijwilligers. Binnen 8 weken na de uitvoering van de verlichte optocht vinden de evaluatiebesprekingen plaats.

In diverse overlegverbanden, waarbij vertegenwoordigers zijn betrokken van de Veiligheidsregio Twente, de Provincie Overijssel afd. Wegverkeer en beheer, de Politie en Noaberkracht (Gemeente Tubbergen-Dinkelland), vinden besprekingen plaats met als doel het bewerkstelligen van een optimale afstemming en veiligheid. 

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors