Hoofdbestuur Twentse Verlichte Carnavalsoptocht

 • Voorzitter en sponsoring
  Claudia Timmers
 • Secretaris
  Jolien Haarhuis
 • Penningmeester
  Paul Koopman
 • Technische commissie
  Jan Haarhuis
 • Technische commissie
  Peter Masselink
 • Carnaval-allee commissie
  Bart Bruggeman
 • Vormgeving, PR en media
  Gerald Hampsink
 • Coördinatie optocht
  Emiel Bramer
De Stichting T.V.C.O. is opgericht op 2 januari 2003.
 
Het secretariaatsadres is:
 
Van Dieststraat 24,
7651 BJ Tubbergen.
Mailadres info@verlichtecarnavalsoptocht.nl

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors