Vrijdag 25 februari 2022

2022 - Weer een jaar zonder de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht…

Wat zijn we het Covid-19 virus toch beu. Uiteraard met respect voor degenen die er ernstige gezondheidsproblemen door hebben gekregen. Eind december hebben wij, gezien de omstandigheden op dat moment, wederom moeten besluiten dat ook dit jaar de verlichte optocht niet kan doorgaan. Dat betreuren wij zeer, met name omdat hij grote impact heeft op de onderlinge saamhorigheid en verbondenheid van alle betrokken verenigingen, vrijwilligers, wagenbouwers, loopgroepen etcetera. Alle kerndorpen van Tubbergen (en zelfs ook daarbuiten) komen door carnaval bij elkaar. Daarnaast missen wij het gewoon om alle deelnemers te zien schitteren. 

Gelukkig gloort er inmiddels weer wat meer hoop aan de horizon én gelukkig hebben wij deze krant nog. Hiermee hopen wij de sfeer rondom ons event toch nog een beetje in leven te houden. Zo komen onder andere een aantal deelnemers, CV De Schaop’nböllkes, vrijwilligers, Schaepman en sponsors aan het woord. Zij zijn allemaal van onschatbare waarde voor ons. Zonder hen kunnen wij niets. Ook zien wij mooie beelden uit het verleden terug, deze herinneringen spreken voor zich. 

Wij gaan ervan uit dat we voor 2023 de borst weer nat kunnen maken en dan toch echt weer onze unieke, verlichte optocht kunnen organiseren. Voor dit seizoen hopen wij tenslotte van harte dat er hier en daar toch nog een klein (carnavals)feest gevierd kan worden. Geniet er dan met volle teugen van!

Hoofdsponsor

Carnavalsland

A-Sponsors